Trisomy21.com
Led 6

Trizómia 21 chromozómu alebo tiež Downov syndróm je ochorenie, ktoré postihuje v súčasnosti približne 1 dieťa zo 700 narodených. Je preto dôležité o tomto ochorení vedieť, venovať sa mu a mať prehľad o tom, ako žijú a vyrastajú deti s týmto ochorením.

Ako toto ochorenie vzniká? Najčastejšie už pri počatí, dieťatko sa narodí s jedným chromozómom naviac a týmto sú tieto deti výnimočné.  Existuje niekoľko presných vyšetrení, ktoré dokážu takmer so 100% presnosťou už počas tehotenstva určiť či plod je týmto ochorením postihnutý, a tak sa môžu nastávajúci rodičia na príchod bábetka pripraviť a naštudovať si to čo ich čaká dopredu.

Samozrejme niektorý rodičia zistia, že nie sú schopný sa o takto postihnuté dieťa postarať a rozhodnutú sa o umelé prerušenie tehotenstva. Z genetickej indikácie je potrat možný až do 24 týždňa gravidity, teda hmotnost dieťatka môže byť už i 400-500g!

Pro 22

Interupcia je umelé prerušenie tehotenstva a môže sa vykonať jednak na želanie matky a jednak z lekárskej indikácie. Lekársky dôvody pre ukončenie tehotenstva:

-          vážne ochorenie matky, u ktorého by tehotenstvo a pôrod mohlo ohroziť budúcu mamičku na živote

-          genetické postihnutie plodu

Interupcia na žiadosť ženy sa legálne môže vykonať do 12t. gravidity. Plodov u ktorých boli diagnostikované vrodené vady sa môžu rodičia „zbaviť“ až do 24 t. gravidity. Rovnako to platí aj pre deti postihnuté Downovým syndrómom.

Ak sa rodičia rozhodnú pre potrat v prípade, že plodu bol diagnostikovaný Downov syndróm, v podstate sa jedná o interrupciu na žiadosť matky, ktorá sa rozhodne že nechce postihnuté dieťa. Za tento výkon neplatí poplatok.