Trisomy21.com » Blog Archive » Interupcia a Downov syndróm

Interupcia a Downov syndróm

Interupcia je umelé prerušenie tehotenstva a môže sa vykonať jednak na želanie matky a jednak z lekárskej indikácie. Lekársky dôvody pre ukončenie tehotenstva:

-          vážne ochorenie matky, u ktorého by tehotenstvo a pôrod mohlo ohroziť budúcu mamičku na živote

-          genetické postihnutie plodu

Interupcia na žiadosť ženy sa legálne môže vykonať do 12t. gravidity. Plodov u ktorých boli diagnostikované vrodené vady sa môžu rodičia „zbaviť“ až do 24 t. gravidity. Rovnako to platí aj pre deti postihnuté Downovým syndrómom.

Ak sa rodičia rozhodnú pre potrat v prípade, že plodu bol diagnostikovaný Downov syndróm, v podstate sa jedná o interrupciu na žiadosť matky, ktorá sa rozhodne že nechce postihnuté dieťa. Za tento výkon neplatí poplatok.

Comments are closed.