Trisomy21.com » Trizómia 21

Trizómia 21

Čo si predstavujeme pod pojmom trisomia? Čo lekári zistili, ak Vašemu nenarodenému dieťaťu diagnostikujú trisomiu 21 chromozómu?

Jedná sa o to, že normálne má človek vo svojej genetickej výbave chromozómy pod číslom 21 dva, deti narodené s Downovým syndrómom majú tieto chromoźomy tri. Znamená to, že majú naviac určitú časť genetickej informácie a tieto deti majú podobne rysy.