Trisomy21.com » Trizómia 21

Trizómia 21

hulp bij master thesis Čo si predstavujeme pod pojmom trisomia? Čo lekári zistili, ak Vašemu nenarodenému dieťaťu diagnostikujú trisomiu 21 chromozómu?

writing an annotated bibliography apa Jedná sa o to, že normálne má človek vo svojej genetickej výbave chromozómy pod číslom 21 dva, deti narodené s Downovým syndrómom majú tieto chromoźomy tri. Znamená to, že majú naviac určitú časť genetickej informácie a tieto deti majú podobne rysy.